Opiskele Joensuussa

Opiskele Joensuussa

Opiskele Joensuussa

Valitse vapaus! Joensuu on mahtava opiskelijakaupunki valinnanvapautta kaipaaville. Joensuussa ei ole tarve noudattaa valmiiksi mietittyä muottia, vaan jokaisella on tilaa loistaa omana itsenään. Tämän mahdollistavat laajat opiskeluvaihtoehdot, rento ilmapiiri ja elämisen vapaus. Joensuussa myös urheilu-uran ja opiskelun yhdistäminen on tehty helpoksi. 

Tutustu opiskelijan Joensuuhun

Opiskele Joensuussa, oppilaitokset

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> heroImage.heroText.cssId [in template "144156#144190#TAYSLEVEA_SISALTO_TMPL-1.0.0" at line 38, column 30]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if heroImage.heroText.cssId.getData(... [in template "144156#144190#TAYSLEVEA_SISALTO_TMPL-1.0.0" at line 38, column 25]
----
1<section class="maak-fullwidth-content"> 
2  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css" 
3     integrity="sha512-KfkfwYDsLkIlwQp6LFnl8zNdLGxu9YAA1QvwINks4PhcElQSvqcyVLLD9aMhXd13uQjoXtEKNosOWaZqXgel0g==" 
4     crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" /> 
5 
6 
7  <#if heroImage.getData()?? && heroImage.getData() != ""> 
8    <div class="hero ${heroImage.heroText.TitlePosition.getData()}" 
9       style='background: url("${heroImage.getData()}") center / cover no-repeat;'> 
10 
11      <#if getterUtil.getBoolean(heroImage.heroText.h1Tag.getData())> 
12        <h1 class="title th_otsikko_txt " 
13          style="background: ${heroImage.heroText.bgColour.getData()}; color:${heroImage.heroText.bgTextColor.getData()}"> 
14          ${heroImage.heroText.getData()} 
15        </h1> 
16      <#else> 
17        <h2 class="title th_otsikko_txt " 
18          style="background: ${heroImage.heroText.bgColour.getData()}; color:${heroImage.heroText.bgTextColor.getData()}"> 
19          ${heroImage.heroText.getData()} 
20        </h2> 
21      </#if> 
22 
23    </div> 
24  <#else> 
25    <div class="heroWithoutImage ${heroImage.heroText.TitlePosition.getData()}" 
26       style='background: url("${heroImage.getData()}") center / cover no-repeat;'> 
27 
28      <#if getterUtil.getBoolean(heroImage.heroText.h1Tag.getData())> 
29        <h1 class="titleWithoutImage th_otsikko_txt ${heroImage.heroText.TitlePosition.getData()} " 
30            <#if heroImage.heroText.cssId.getData()?? && heroImage.heroText.cssId.getData() != ""> id="${heroImage.heroText.cssId.getData()}" </#if> 
31          style="color:#333333; width:100%"> 
32          ${heroImage.heroText.getData()} 
33        </h1> 
34 
35 
36      <#else> 
37        <h2 class="titleWithoutImage th_otsikko_txt ${heroImage.heroText.TitlePosition.getData()} " 
38            <#if heroImage.heroText.cssId.getData()?? && heroImage.heroText.cssId.getData() != ""> id="${heroImage.heroText.cssId.getData()}" </#if> 
39          style="color:#333333; width:100%"> 
40          ${heroImage.heroText.getData()} 
41        </h2> 
42      </#if> 
43 
44    </div> 
45 
46  </#if> 
47 
48 
49  <div class="main"> 
50    <div class="main-content"> 
51      <#if Main.getSiblings()?has_content> 
52        <#list Main.getSiblings() as cur_Main> 
53          <div class="article"> 
54            <#if cur_Main.paragraph.getSiblings()?has_content> 
55              <#list cur_Main.paragraph.getSiblings() as paragraph> 
56                <#if paragraph.getData()?has_content> 
57 
58                  ${paragraph.getData()} 
59 
60                </#if> 
61              </#list> 
62            </#if> 
63 
64            <#if cur_Main.anchor.getSiblings()?has_content> 
65              <div class="article-nav"> 
66                <#list cur_Main.anchor.getSiblings() as anchor> 
67                  <#if anchor.getData()!=""> 
68                    <a class="nav-btn" href="${anchor.anchorLink.getData()}" 
69                        <#if 
70                        getterUtil.getBoolean(anchor.anchorLink.target.getData())> 
71                          target="_blank" 
72                        <#else> 
73                          target="_self" 
74                        </#if> 
75                      style="background: ${heroImage.heroText.bgColour.getData()}; color:${heroImage.heroText.bgTextColor.getData()}" > 
76                      ${anchor.getData()} 
77 
78                    </a> 
79                  </#if> 
80                </#list> 
81              </div> 
82            </#if> 
83 
84            <#if cur_Main.link.getSiblings()?has_content> 
85              <div class="article-links"> 
86                <#list cur_Main.link.getSiblings() as link> 
87                  <#if link.getData()!=""> 
88 
89                    <a class="link-btn" href="${link.urlToPage.getData()}" 
90                        <#if getterUtil.getBoolean(link.urlToPage.linkTarget.getData())> 
91                          target="_blank" 
92                        <#else> 
93                          target="_self" 
94                        </#if> 
95                      style="background: ${heroImage.heroText.bgColour.getData()}; color:${heroImage.heroText.bgTextColor.getData()}" 
96
97                      ${link.getData()} 
98                      <i class="fa-solid fa-up-right-from-square"></i> 
99                    </a> 
100                  </#if> 
101                </#list> 
102              </div> 
103            </#if> 
104          </div> 
105        </#list> 
106      </#if> 
107    </div> 
108 
109    <div class="main-side"> 
110      <#if (SideContent.getSiblings())??> 
111        <#list SideContent.getSiblings() as cur_SideContent> 
112          <#if cur_SideContent.quote.getData()!="" > 
113            <div id="side-content" style="background: ${heroImage.heroText.bgColour.getData()}; color:${heroImage.heroText.bgTextColor.getData()}"> 
114              <i class="quote-right" 
115                style="width: ${cur_SideContent.quoteSize.getData()}; height: ${cur_SideContent.quoteSize.getData()} "> 
116                <svg id="quote-right" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
117                   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" 
118                   width="${cur_SideContent.quoteSize.getData()}" height="${cur_SideContent.quoteSize.getData()}" 
119                   viewBox="796 698 200 200" fill="${cur_SideContent.quoteColor.getData()}  " 
120                   enable-background="new 796 698 200 200" xml:space="preserve"> 
121                  <g> 
122                    <path d="M906.791,846.26v40.949C955.98,887.209,996,847.189,996,798v-89.208h-89.209V798h48.261 C955.052,824.609,933.402,846.26,906.791,846.26z" /> 
123                    <path d="M796,846.26v40.949c49.189,0,89.208-40.02,89.208-89.209v-89.208H796V798h48.26C844.26,824.609,822.612,846.26,796,846.26z" /> 
124                  </g> 
125                </svg> 
126 
127              </i> 
128              <div class="quotes" > 
129 
130                ${cur_SideContent.quote.getData()} 
131              </div> 
132            </div> 
133          </#if> 
134        </#list> 
135      </#if> 
136 
137    </div> 
138  </div> 
139 
140</section>